RABATY - dla Klientów "Google"!

Wywóz gruzu, odpadów budowlanych, śmieci, ziemi, odpadów zielonych
a także sprzedaż kruszyw, wyburzenia, rozbiórki
- Poznań i okolice

Jakie są rodzaje odpadów budowlanych i co się z nimi wiąże?

Spis treści:

 1. Odpady budowlane - czym są?
 2. Klasyfikacja odpadów budowlanych
  1. Gruz czysty
  2. Gruz zmieszany
  3. Gruz zanieczyszczony
 3. Rodzaje odpadów budowlanych i ich kody

Szczególną kategorię odpadów stanowią odpady budowlane. Właściwe składowanie i przetwarzanie tej kategorii odpadów określają regulacje prawne. Za ich nie przestrzeganie grożą wysokie kary. Z tego powodu warto wiedzieć, czym dokładnie są odpady budowlane i jak zostały sklasyfikowane.

Odpady budowlane - czym są?

Za odpady budowlane uznajemy wiele różnych śmieci pozostałych po wykonaniu prac budowlanych i remontowych. Odpady takie mogą pozostać także po np. zdemontowaniu instalacji, czy dokonaniu ocieplenia. Niektóre odpady budowlane mogą zostać poddane recyklingowi. Istnieją też niestety takie odpady, których nie można już przetworzyć ponieważ są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Przestrzeganie zasad dotyczących wywozu gruzu i odpadów budowlanych jest obwarowane surowymi sankcjami karnymi.

Klasyfikacja odpadów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów wyróżnia trzy główne rodzaje odpadów budowlanych: gruz czysty, gruz zmieszany oraz gruz zanieczyszczony.

Gruz czysty

Jest to:

 • gruz betonowy z remontów i rozbiórek budynków,
 • odpady z betonu,
 • gruz ceglany.
 • odpady o pochodzeniu naturalnym: gleba, czysta ziemia (bez resztek korzeni i trawy), piasek i kamienie.
Kontener na gruz i odpady budowlane

Czysty gruz stanowi także ceramika, porcelana lub tynk w małej ilości. Gruz czysty to cenne źródło surowców wtórnych, gdyż można z niego odzyskać wiele typów kruszywa. Otrzymane kruszywo może zostać wykorzystane np. w formie fundamentów lub jako kostka brukowa.

Gruz zmieszany

Może stanowić zmieszane części gruzu czystego (czyli odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych) oraz dodatkowo:

 • wełnę mineralną,
 • styropian,
 • gabaryty,
 • płyty gipsowo-kartonowe,
 • dużą ilość tynku,
 • folie malarskie,
 • elementy drewniane,
 • siatki montażowe,
 • różne tworzywa sztuczne.

Gruz zanieczyszczony

Ma on w swoim składzie elementy wchodzące w skład gruzu czystego i zmieszanego, ale również inne odpady. Tych dodatkowych elementów gruzu zanieczyszczonego nie można ulokować w kontenerach na gruz czysty. W gruzie zanieczyszczonym znajdują się:

 • szkło,
 • papa,
 • guma,
 • spalenizna,
 • syntetyczna trawa.

Zarówno gruz zmieszany jak i zanieczyszczony nie mogą posiadać w swoim składzie odpadów niebezpiecznych (np. azbest, eternit).

Rodzaje odpadów budowlanych i ich kody

Kody odpadów zostały wprowadzone, by łatwiej było organom zarządzającym gospodarką odpadami weryfikować jakie odpady są transportowane z miejsca A do miejsca B, a także usprawniają recykling i utylizację odpadów.

Poniżej opis najbardziej popularnych kodów:

 • 17 01 01 - czysty gruz betonowy
 • 17 01 07 - wszystkie rodzaje gruzu, materiały ceramiczne (płytki łazienkowe, ceramiczne elementy wyposażenia)
 • 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (odpady budowlane zawierające substancje niebezpieczne, rtęć oraz PCB) - czyli karton gipsy, zaprawy, wszystkie odpady inne niż wymienione wyżej, które powstały podczas budowy i remontu, a także odpady których nie da się rozdzielić
 • 17 06 04 - materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna, onduliny)

Inne rodzaje odpadów budowlanych

 • 17 02 02 - szkło (szyby, szyby klejone, szkło szklarniowe)
 • 17 02 01 - drewno - części futryn drzwi i okien i innego wyposażenia
 • 17 02 03 - tworzywa sztuczne - folia budowlana, wiaderka po cemencie, klejach i farbach, profile, rury i inne
 • 17 03 80 - odpadowa papa, papa bez innych składników pokrycia np. desek.
 • 20 03 07 — odpady wielkogabarytowe: meble, szafy, krzesła, dywany, tapczany, brodziki z tworzywa epoksydowego, oprócz AGD i RTV.
Wiele kontenerów na gruz i inne odpady budowlane

W artykule na naszym blogu znajdą Państwo szczegółowe informacja o zastosowaniu kontenerów budowlanych.