RABATY - dla Klientów "Google"!

Wywóz gruzu, odpadów budowlanych, śmieci, ziemi, odpadów zielonych
a także sprzedaż kruszyw, wyburzenia, rozbiórki
- Poznań i okolice

Utylizacja odpadów nietypowych - na czym polega?

Segregacja śmieci stała się nieodłączną częścią naszego życia. Bez problemu radzimy sobie z oddzielnym wyrzucaniem odpadków kuchennych, plastiku, szkła czy papieru. Reguły dotyczące segregacji są łatwe do zapamiętania i przestrzegania. Co jednak robić w przypadku nietypowych śmieci jak sprzęt AGD, opony, materace, karnisze czy wózki dziecięce? Należy je wówczas odpowiednio zutylizować.

Spis treści:

 1. Co to są nietypowe odpady?
 2. Gdzie oddawać nietypowe odpady?
 3. Jak wygląda utylizacja odpadów?
 4. Wywóz śmieci - co warto wiedzieć?
 5. Dlaczego recykling jest ważny?
 6. Pozbądź się nietypowych odpadów

Co to są nietypowe odpady?

Odpady nietypowe to szeroka grupa śmieci. Powstają one w trakcie remontu, prac ogrodowych, jak i codziennego życia - wystarczy przeterminowane leki czy wózek, z którego wyrosło dziecko. Są nimi:

 • urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt AGD i RTV np. piekarnik, lodówka, pralka,
 • odpady wielkogabarytowe, tj. meble domowe i ogrodowe, dywany, materace i wykładziny, rowery, wózki i hoteliki dziecięce, duże zabawki,
 • odpady poremontowe, m.in. gruz, gips, silikat, panele, deski, elektrośmieci, złom, styropian, plastiki, wełna mineralna,
 • opony,
 • odpady ogrodowe tj. gałęzie, krzaki, skoszona trawa, pnie drzew, liście i kwiaty,
 • przeterminowane leki, zarówno w tabletach, jak i w płynie,
 • tekstylia i odzież,
 • odpady niebezpieczne, m.in. chemikalia, termometry rtęciowe, baterie i akumulatory, zużyte oleje mineralne, środki ochrony roślin, tusze, farby, barwniki, lakiery, rozpuszczalniki, żywice, lateks, spoiwa, impregnaty, plastyfikatory, materiały wybuchowe i środki pirotechniczne,
 • odpady o charakterze medycznym, np. igły oraz strzykawki,
 • akcesoria dla dzieci, np. wózki i łóżeczka, duże zabawki,
 • akcesoria domowe, np. karnisze, duże donice, muszle klozetowe,
 • instrumenty muzyczne.
 

Gdzie oddawać nietypowe odpady?

Nietypowe odpady należy oddać w odpowiednie miejsce. Wiele zależy od tego, z jakim typem śmieci mamy do czynienia. W przypadku przeterminowanych leków najlepiej oddać je do najbliższej apteki. Placówka ma obowiązek je przyjąć i zająć się ich utylizacją. Z kolei zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach na baterie, które często znajdują się przy osiedlowych kubłach na odpady komunalne, a nawet w supermarketach.

Jak pozbyć się starych mebli? Można poczekać, aż gmina zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Jeśli zależy nam, aby szybko je wyrzucić, najlepiej odwieźć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Istnieje także możliwość, aby porąbane na mniejsze części meble umieścić w kontenerze na gruz. W pojemniku umieścić można także wełnę mineralną.

Opony to odpady, które mogą zostać poddane recyklingowi. Aby tak się stało, można zanieść je do zakładu wulkanizacyjnego. Co prawda, placówki nie mają obowiązku ich przyjmować, ale większość z nich to robi. Warto więc zapytać. Opony można zanieść też do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów lub do Centrum Utylizacji Opon - jest to opcja dla osób, które chcą oddać duże partie ogumienia. Ostatnia opcja to wystawienie opon w trakcie lokalnej zbiórki odpadów, organizowanej przez gminę.

Każdy z nas posiada urządzenia elektryczne, które przestały działać bądź po prostu postanowiliśmy je wymienić na nowe. Gdzie wówczas zostawić zużyty sprzęt? Najlepiej w specjalnych punktach zbierania, przygotowanych przez gminę lub miasto, dzięki czemu zostaną poddane recyklingowi. Co ciekawe, elektrośmieci można zostawić w sklepie w trakcie zakupu urządzenia tego samego typu.

Jeśli chodzi o odpady ulegające biodegradacji, jak gałęzie, skoszona trawa czy pnie drzew, należy umieścić je w kontenerze na odpady zielone. Są firmy, które oferuję możliwość zamówienia tego typu kontenera oraz wywóz śmieci. To atrakcyjna propozycja zwłaszcza dla właścicieli działek. W przypadku mieszkańców miast konary drzewna i gałęzie można przekazać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów jako odpady odpady ulegające biodegradacji.

Dla wielu osób problem stanowi pozbycie się gruzu. I słusznie. Kwestie składowania i wywożenia gruzu są regulowane przez ustawę. Niezastosowanie się do przepisów grozi karą pieniężną od 1.000 do nawet 1.000.000 zł, w zależności od skali przewinienia. W przypadku niewielkiej ilości gruzu można przechowywać go w workach, jeśli jest go jednak więcej, nie obędzie się bez kontenera. Gruz można zawieść do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest także opcja, aby skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która specjalizuje się w wywózce odpadów budowalnych.

Jak wygląda utylizacja odpadów?

Utylizacja odpadów sprawia, że stają się one możliwe do powtórnego wykorzystania. W większości przypadków tworzywa sztuczne i inne śmieci można przetworzyć. Dobrym przykładem na to się zużyte urządzenie elektryczne, które da się rozłożyć na części i ponownie wykorzystać. Stare meble można przeroić na wióry, zrębki czy płyty MDF, z kolei odpad zielone mogą służyć jako kompost. Istnieje możliwość na odzyskiwanie rozpuszczalników, regenerację metali i ich związków, powtórną rafinację oleju. Niestety, że nie zawsze i nie w każdym przypadku da się odpady przerobić. Utylizacja polega czasem więc na ich unieszkodliwieniu. Chodzi o to, aby śmieci nie zatruwały środowiska naturalnego w czasie swojego rozkładu.

Sam recykling można podzielić na kilka rodzajów pod kątem specyfiki obróbki:

 • termiczny - pozwala na pozyskiwanie energii z odpadów,
 • materiałowy - umożliwia pozyskiwanie tworzyw,
 • organiczny - wykorzystuje mikroorganizmowi aby pozyskać metan lub materię organiczną,
 • chemiczny - umożliwia wykorzystanie odpadów na produkty o innych właściwościach fizyczno-chemicznych,
 • surowcowy - pozwala na przywrócenie odpadów do ich pierwotnej postaci.
 

Wywóz śmieci - co warto wiedzieć?

W większości przypadków pozbycie się odpadów komunalnych nie stanowi problemu. Na terenie całego kraju obowiązują te same zasady, nakazujące ich segregację. Dzieli się je na papier (w tym tektura), szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Na podstawie złożonej deklaracji śmieci są odbierane i wywożone przez gminę.

Pytanie brzmi, jak wygląda transport nietypowych odpadów? Można samemu go zorganizować. Na terenie całego kraju znajdują się wspomniane już punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przyjmowane są w nim najróżniejsze śmieci jak baterie, przeterminowane leki, akumulatory, zużyte sprzęty RTV i AGD, gruz po remoncie. Jeśli samodzielny wywóz śmieci nie jest możliwy, można poczekać na zbiórkę mobilną, która jest organizowana przez wiele gmin. Najlepiej jest skontaktować się z lokalnym samorządem i zapytać, czy taka zbiórka jest planowana, a jeśli tak, to w jakim dokładnie terminie.

Istnieje także opcja, aby zamówić kontener na określony rodzaj odpadów. Najczęściej rezerwowane są kontenery na odpady budowlane i przemysłowe oraz zielone. Usługa jest płatna, wlicza się także w nią koszt utylizacji niektórych śmierci. Osoba, która zamówi kontener, musi jedynie umieścić w nim odpady. Zewnętrzna firma zajmie się ich wywiezieniem, co jest niewątpliwie wygodnym rozwiązaniem. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa, które zajmują się odbiorem śmieci służą również profesjonalną poradą w zakresie gospodarowania odpadami. W razie jakichkolwiek wątpliwości dobrze się więc do nich zwrócić i zadać wszystkie nurtujące pytania.

Dlaczego recykling jest ważny?

Zdarza się, że niektóre osoby narzekają na to, że muszą segregować i wywozić odpady. Faktycznie, wymaga to nieco wysiłku. Warto jednak się go podjąć. Nie chodzi jedynie o przepisy, które nakładają na nas ten obowiązek i możliwość kary. Ilość surowców na świecie jest ograniczona, dlatego kraje rozwinięte kładą tak duży nacisk na ich ponownie wykorzystanie. Warto pamiętać, że dzięki temu powstają nowe miejsca pracy w branży gospodarowania odpadami.

Jak przebiega utylizacja odpadów nietypowych?

Recykling pozwala nie tylko na ograniczenie eksploatacji surowców. Dzięki niemu zmniejsza się zużycie energii, wody i emisji gazów cieplarnianych. To z kolei przekłada się na oszczędności dla wielu firm i zmniejszenie kosztów produkcji. Gospodarowanie odpadami zmniejsza emisję dwutlenku węgla, dzięki czemu w atmosferze jest mniej niezdrowych gazów. Jak widać, troska o odpowiednie składowanie śmieci na wpływ na najróżniejsze dziedziny naszego życia. Nie warto więc narzekać na to, że musimy zamówić kontener na gruz czy zawieźć sprzęt AGD do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Stan środowiska naturalnego zależy od każdego z nas. Ma on wpływ na nasze życie, zdrowie, często również finanse.

Są odpady, które cechują się wysokim stanem toksyczności. Należy je więc doprowadzić do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla ludzi i otoczenia. Jest to możliwe do zrobienia, trzeba jednak zadbać o to, aby trafiły one w odpowiednie miejsce. Unieszkodliwić odpady da się na kilka sposobów:

 • fizykochemiczne, czyli poprzez rozdzielanie i zestalanie fazowe, dzięki czemu śmieci zyskują obojętną dla środowiska maskę,
 • biologicznie, czyli poprzez kompostowanie i kontrolowaną fermentację metanową,
 • termicznie, czyi poprzez spalanie.
 

Pozbądź się nietypowych odpadów

Istnieje wiele sposobów, aby pozbyć się odpadów nietypowych. Można to zrobić bezpłatnie, np. czekając na zbiórkę zorganizowaną przez gminę czy oddając zużyty sprzęt do sklepu AGD. Istnieją również odpłatne metody, m.in. zamówienie kontenera i jego wywózki. Każdy z nas ma więc różne możliwości na pozbycie się nietypowych śmieci. Można także popytać bliskich i znajomych, czy ktoś z nich nie potrzebuje starej szafy do warsztatu, wózeczka, z którego naszego dziecko wyrosło bądź kurtki, która nam się już znudziła. Oczywiście nie zawsze możliwe jest, aby daną rzecz oddać. Zużyte baterie czy akumulator trzeba po prostu wyrzucić. Nie wolno jednak umieszczać ich w tradycyjnym śmietniku. W takim przypadku trzeba znaleźć odpowiedni kontener na tego typu odpady.

Istnieje wiele możliwości, aby przerabiać odpady lub czynić je naturalnymi dla środowiska. Wszystko jednak zaczyna się od ich segregacji i oddania w odpowiednie ręce. Niektóre ze śmierci mają nietypowy charakter. Mimo to, mogą być one przerabiane i powtórnie wykorzystywane. To bardzo ważne, aby zadbać o odpowiednie ich zagospodarowanie. Dzięki temu czynimy świat lepszym i przyjaźniejszym nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń.